Trung Quốc Bộ quà tặng tắm bom nhà sản xuất
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Sophia

Số điện thoại : +8618122374201

WhatsApp : +8618122374201

Free call

Khách đến từ Vương quốc Anh

May 8, 2019

tin tức mới nhất của công ty về Khách đến từ Vương quốc Anh

One of our customer from UK who has visited our factory today! Một trong những khách hàng của chúng tôi từ Vương quốc Anh đã đến thăm nhà máy của chúng tôi ngày hôm nay! It was such a honor to meet him. Thật vinh dự khi được gặp anh ấy. We accompanied him to make a field visit from the production line to the packaging line of the factory. Chúng tôi đi cùng anh ấy để thực hiện một chuyến thăm thực địa từ dây chuyền sản xuất đến dây chuyền đóng gói của nhà máy. And he spoke highly of our production environment and R&D technology. Và ông nói rất nhiều về môi trường sản xuất và công nghệ R & D của chúng tôi.

 

 

tin tức mới nhất của công ty về Khách đến từ Vương quốc Anh  0

 

 

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn